Bukkeforvaltning med Ytterøy utmarkslag

Rådyrstammen på Ytterøya begynte å etablere seg på 1960-70-tallet, men det var først på 80-tallet at bestanden tok seg opp betraktelig. Ytterøy utmarkslag ble etablert i 1987, og har siden dette forvaltet en sunn og god rådyrstamme. Alt ligger til rette for gode levevilkår for rådyr, med kulturmark, barskog, kratt og brattlendte lier uten predatorer som for eksempel rev eller gaupe. Vintrene er også forholdsvis milde. Målet til utmarkslaget er en stabil og livskraftig rådyrstamme.

Størrelsen på bestanden blir årlig vurdert etter det vi kaller “vårtelling”. Etter at snøen har smeltet og jordene begynner å gro, trekker rådyrene seg ut av skogen og viser seg en periode. I tillegg sammen med observasjoner av guider og jegere over flere år vil vi få et godt inntrykk av bestandens størrelse og kvalitet. Bukkeavskytingen er begrenset i den ordinære jakta som begynner senere på høsten. De siste årene har antall skutte bukker i bukkejakta ligget på omtrent 30 skutte bukker fordelt på ca. 21 000 da. Gjennom jakthøsten er målet at 50 prosent av avskytingen skal være rådyrkje. Målet hvert år er at bukkejegerne skal få muligheten til å ta ut en årlig andel av store bukker med gode gevir. Ferdigheter og avskyting blir overlagt til jegeren i samarbeid med guiden som har brukt mye tid i terrengene før jakta.

For å oppnå en god bukkestamme mener utmarkslaget at den årlige bukkeavskytingen må være liten i forhold til bukkebestand og avskyting av rågeit og kje. Unge rådyrbukker på Ytterøya har også mulighet til å sette opp et kraftig stort gevir ung alder, på grunn av den kalkholdige jorda. Dette medfører at yngre bukker kan være vel så attraktive som eldre bukker.

Flere av jegerne har jaktet og forvaltet rådyrbukk sammenhengende over flere år. To av jegerne som jakter på hvert sitt felt har jaktet på øya siden 1988. Ytterøy utmarkslag fører datamateriale på hvert felte dyr og registrerer kjønn, alder og årstall. Vi kan derfor føre statistikk på alder og medaljebukker som er skutt.