Hvor er revirbukken?

Juli 2020 ble jeg kjent med en relativt ung, men stor revirbukk i ett av terrengene. Jeg så på avstand at dette var en stor bukk, snek meg nærmere mens jeg aktivt løfta på håndkikkerten. Bukken ble bare større og større jo nærmere jeg kom. Over en liten skogteig snek jeg meg opp på et utsiktspunkt. Her får jeg fin avstand for fotografering tenkte jeg. Gjennom skogteigen og ut på punktet jeg hadde sett meg ut, men ingen bukk å se.. Bukken hadde væra at noe var på gang og trukket seg inn i skogen, men dette reviret skulle jeg bli bedre kjent med, for denne bukken var stor!

Det ble flere turer opp på dette reviret juli 2020. Noen ganger var jeg heldig å få et glimt av bukken, men aldri på nært hold. Dette var en forsiktig bukk. Midt i brunstperioden kommer jeg meg ubemerket opp på utsiktspunktet mitt uten å se dyr. Etter kun få minutter kommer en liten bukk ut på jordet. “Nå kommer nok den store bukken snart” tenker jeg. Dette skulle vise seg å stemme. Plutselig kommer den store råbukken løpende ut av skogen, og kjeppjager den unge bukken ut av jordet. Etterpå er jeg så heldig å få betrakte den store gullbukken på nært hold, mens han markerer kanten på åkeren med geviret, og beiter rolig foran meg. En majestetisk flott bukk!

Den symmetriske, kraftige 6-takkeren er et flott eksemplar på det som mest sannsynlig er en gullbukk etter geviret å bedømme. Grovheten og massen i dette geviret forteller oss at dette er en stor bukk, med mye vekt i geviret. Likevel får jeg ikke inntrykk av at denne bukken er spesielt gammel, og ved nærmere studering av hodet og uttrykk forsterkes dette inntrykket. Hals og kropp er ikke veldig kraftig, og mellom rosenkransene på hodet ser vi at det er et naturlig mellomrom. Kransene (bunnen av geviret) har heller ikke begynt å trekke nedover på bukken, som det gjerne gjør på eldre bukker. Mitt inntrykk av bukken etter å studert atferd og revir gir meg heller ikke noe inntrykk av at dette er en veldig gammel bukk. Jeg ville kanskje tippet på at dette er en enormt god 3/4-åring.

“Dette reviret og denne bukken blir enormt spennende å følge med på i jaktperioden”, tenkte jeg. Ville bukken overleve jakta??

Etterhvert som bukkejakta går hører jeg ingenting om denne bukken. Ikke et eneste ord om observasjon eller skudd. Så vidt meg bekjent blir heller ingen gevirløse bukker skutt i området senere på høsten. Bukken overlevde mest sannsynlig jaktsesongen 2020. Dette blir et spennende individ å følge med på inn mot neste sesong! Kan han utvikle seg og bli enda større?

Vinteren og våren går, og jeg er klar til å dra opp på reviret på nytt for å “hilse” på bukken. Flere turer er jeg oppe på reviret. Jeg ser flere dyr, både rågeiter og unge bukker, men hvor er den store revirbukken nå i 2021? To av gangene jeg besøker reviret i brunsten 2021 observerer jeg en ung liten “gaffelbukk” (4-takkers bukk). Jeg tenker at dette kan virkelig ikke være revirbukken.. Uten observasjoner av den store bukken trekker jeg meg inn i kjernen av reviret hvor jeg finner flere feiemerker på trær og på bakken. Her går det iallfall en revirbukk som har markert sitt revir!

I skrivende stund (26. juli 2021) har jeg fortsatt ikke observert den store bukken, men jeg sitter med en følelse om at bukken fortsatt går i området. Han må ha observert meg, mens jeg har betraktet reviret i forsøk på å observere bukken.

Skrevet; 26. Juli 2021 Børge Winje