De unge lovende råbukkene

For å klare å få frem store kapitale medaljebukker må vi klare å ta vare på unge lovende bukker, men hvordan klarer vi å se hvem som kan bli bra? Det skal vi se litt på i dette innlegget.

De unge bukkene har som oftest høye rosenkranser, gjerne med opphold mellom hver rosenstokk. (Kransene/rosenstokkene er bunnen til råbukkens gevir). Unge bukker har ofte ikke eget revir og blir jagd vekk av revirhevdende bukker. Enkelte unge bukker kan starte tidlig med å sette opp et større gevir. Med et større gevir hos unge bukker tenker jeg først å fremst på volum, tagger og perlinger på geviret. Vi skal ta en titt på noen unge bukker.

Her ser vi to unge lovende bukker med godt potensial! Bukken på det første bilde hevder faktisk allerede et lite revir med flere rågeiter. Denne bukken har tatt over deler av et revir der det ble skutt en større bukk i fjor. Bukken har rette rosenkranser, et relativt lite hode og flere unge trekk atferdsmessig. Denne bukken har et enormt potensial da gevirene allerede har begynt å fått volum, perlinger og tagger. Dette kan fort være en god 2-åring. En bukk som absolutt bør få leve om jegeren ønsker medaljebukk senere. På bilde to har vi også bilde av en ung lovende bukk. Denne gikk jeg meg på i et stort hogstområde på skogen. Jeg kom veldig nær, og bukken var veldig nysgjerrig og litt “dum” i atferden. I tillegg har den rette små rosenkranser som også sier at denne er ung. Den har allerede etter en hard vinter utviklet tydelige tagger i geviret, samt perlinger. Bukken minner meg på mange måter om en ettåring, men den kan også være to år.

Enkelte bukker setter opp så stort gevir at det kan være fristende å skyte de uten å tenke på at de kan bli mye større allerede neste år, men kanskje nå en stor gull året etter der igjen. Det å spare unge store bukker er en stor utfordring mange steder. Kanskje kan den unge bukken allerede nå en god bronsjemedalje. Bruk tid på å observere bukken, prøv å bedøm alder og tenk på hvordan den kan bli. Vi skal under avsnittet her se på to unge gode bukker som har et flott gevir, men som absolutt bør spares dersom jegeren ønsker å skyte medaljebukk kanskje allerede neste år.

Her ser vi to prakteksemplarer av ung rådyrbukk. Bukken på det første bilde er en ung bukk som allerede har utviklet 6 tagger på geviret. Den hevder ikke revir og løper rundt en annen revirhevdende rådyrbukk sitt revir. Kransene på geviret er fortsatt små og geviret er fortsatt relativt tynt. Her har området virkelig en arvtaker å satse på! I og med at bukken har utviklet et flott sekstagger-gevir så tidlig kan det være fristende å skyte og tenke at bukken ikke er ung, men når jeg bruker tid på å studere bukkens atferd, gevir og kropp vil jeg anta at denne bukken fort kan være kunn to år. Det vil si at med normal utvikling vil denne bukken kunne bli en stor medaljebukk! Bukken på bilde 2 har et enda større og lengre gevir. Denne bukken har større volum og mørkere farge, men den er ikke gammel. Kransene sitter fortsatt rett på hode, taggene virker ikke ferdigutviklet og bukken er relativt tillitsfull og nysgjerrig. Jeg kan også med sikkerhet si at denne bukken hevder revir for første gang. Den har nemlig overtatt reviret til en eldre dårligere bukk som har måttet gi fra seg plassen etter mange mange år. Endelig har en lovende pen bukk overtatt dette reviret. Allerede neste år kan denne bukken virkelig vise seg med et flott gevir om den får lov til å gå. Ut i fra bukkens gevir, kropp og atferd vil jeg tippe at bukken er tre år.