Hvordan påvirker vinteren rådyrene?

Vinteren kan variere veldig fra år til år, og hvor man bor i landet. Vinteren 2021/22 har satt sine spor på årets rådyrbestand flere steder. I Trøndelag har vi hatt en vinter med relativt mye snø over lengre tid. Flere rådyrbestander er ikke vant med harde vintere, og derfor kan bukkene sette opp mindre gevir enn før. Rådyrgeitene kan også “kaste” foster i løpet av vinterens for å ha lettere for å overleve. Rådyrbestander som er godt vant med hardere vintere vil tåle dette bedre.

På vinteren går rådyrene i “sparebluss”. De bruker minimalt med energi og mattilgangen er begrenset når det ligger mengder med snø i terrenget. Bukkene bruker også energi på å sette opp gevir. Med mindre mattilgang vil de ha mindre energi til overs for å klare dette. Rådyrgeitene må også sette av energi til å overleve, og dette kan gå på bekostning av foster.

Vi tar en titt på noen bukkebilder etter en hard vinter.

Vi skal se på noen bukker som har hatt dårligere utvikling fra i fjor.

På det første bilde har vi bukken sommeren 2021. Her har bukken et flott gevir med seks tagger, og fine perlinger på geviret. På akkurat det samme området går nå bukken på bilde to, dette er med stor sannsynlighet den samme bukken. Den går i de samme tråkkene, og har noe samme form på geviret. Hadde vi hatt en mildere vinter med mer mattilgang ville bukken mest sannsynlig hatt en bedre utvikling. I år ser vi at han mangler peilinger på gevirene og ikke klart å utvikle like mange tagger.

Her har jeg to bilder av en bukk med mange års medfart. Bukken på det første bilde har jeg allerede fulgt med over flere år. Når våren kom i 2022 var jeg veldig spent på om denne ville komme fram igjen da den allerede var veldig gammel. Ut fra skogen på eksakt samme revir kommer en skrøpelig, mager og dårlig bukk. Den er naturlig nok ikke lengre revirbukk, og bærer store preg av en hard periode. Det er selvsagt ingen garanti for at det er samme bukk, men sannsynligheten er stor.

I år ser jeg på Ytterøya mye mindre større bukker, og flere av unge lovende bukker fra i fjor har tapt seg gevirmessig. Det er i stor grad naturlig at rådyrbestander og bukkekvaliteten svinger noe, og det viktige er å forvalte stammen deretter.

En kommentar på “Hvordan påvirker vinteren rådyrene?